Unhas palabras

Sobre OTA

Xosé Brais Pereiro Chaos

Visión Arquitectónica

Xosé Brais Pereiro Chaos é un arquitecto técnico apaixonado e visionario cunha notable traxectoria no ámbito da arquitectura. Con máis de nove anos de experiencia no deseño e xestión de proxectos de construción, destacou pola súa aposta pola excelencia e a innovación en cada proxecto que acomete.

O seu enfoque meticuloso e a súa capacidade para combinar funcionalidade coa estética foron recoñecidos tanto por clientes como por compañeiros. Como líder da OTA Sarria, Xosé dedícase a levar a arquitectura técnica a novas alturas, creando espazos que non só resulten visualmente abraiantes, senón tamén prácticos e habitables.

ESTUDO TÉCNICO DA ARQUITECTURA

Por que OTA?

Excelencia

Compromiso coa calidade e a profesionalidade en todos os aspectos do traballo, buscando sempre superar as expectativas dos clientes.

Innovación

Busca constantemente novas formas de abordar os retos arquitectónicos, integrando tecnoloxías e prácticas de vangarda no deseño e na construción.

Compromiso

Manter unha dedicación inquebrantable a cada proxecto, garantindo un enfoque centrado no cliente e unha atención meticulosa aos detalles.

Integridade

Actuar con honestidade, transparencia e ética en todas as interaccións profesionais, construíndo relacións sólidas baseadas na confianza e o respecto.

Sostibilidade

Promover prácticas e solucións arquitectónicas respectuosas co medio ambiente e socialmente responsables, contribuíndo a un futuro máis sostible e habitable.